Regelgeving uitstoot zwaveldamp

Oktober 2014


Via verschillende media heeft u kunnen vernemen, dat één en ander gaat veranderen per 01-01-2015 met betrekking tot de maximale wettelijk toelaatbare uitstoot van zwaveldamp door schepen.

Het betreft een onderdeel van de MARPOL zwavelrichtlijn, die de maximale emissie van zwaveldamp verbranding van dieselolie regelt. De MARPOL is een internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen.
De MARPOL zwavelrichtlijn omvat alle maritieme handel binnen de SECA’s ( Sulphur Emissions Control Areas). Dit gebied betreft de Oostzee, Noordzee en het Engelse kanaal.

Vanaf 01-01-2015 moet het zwavelgehalte tot onder de 0,1% verlaagd zijn, terwijl het huidige toelaatbare gehalte 1% bedraagt. Rederijen die binnen dit gebied varen hebben de volgende opties om aan de nieuwe regelgeving te gaan voldoen:

  • Overstappen op aanzienlijk duurdere bunkerolie met een gering zwavelgehalte van maximaal 0,1%;
  • Modificeren van de dieselmotoren door bijvoorbeeld filtersystemen in te bouwen en/of zogenaamde ‘scrubbers’ aan de uitlaatsystemen te bevestigen;
  •  Aanschaf van nieuwe schepen die kunnen varen op LNG en methanol

De opererende rederijen op bovengenoemde zeeën maken ieder hun eigen afweging om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Vast staat, na verschillende gesprekken met de rederijen, dat deze nieuwe wetgeving een aanzienlijke kostenstijging zal veroorzaken.
Binnen onze milieubeleidsverklaring hebben wij ons verplicht, daar waar mogelijk, de milieubelasting te beperken, dan wel te voorkomen en het respecteren van geldende milieuvoorschriften en –regelgeving. Alfons Freriks Logistics streeft naar duurzaam transport binnen de mogelijkheden die de sector biedt.

Wij willen u daarom nu reeds laten weten, dat hoe wij onze calculaties ook maken, ook wij er niet aan zullen ontkomen deze kostenstijging aan onze relaties door te belasten. Zodra er meer duidelijkheid is over de exacte impact op de tarieven zullen wij u verder informeren.