Wijzigingen in de Nederlandse Expeditievoorwaarden per 1 mei 2018

26 april 2018

Op alle werkzaamheden die Alfons Freriks Logistics als expediteur voor u verricht, zijn o.a. de Nederlandse Expeditie voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zullen per 1 mei 2018 gaan wijzigen. Mogelijk heeft dit ook invloed op de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren.

Wijzigingen in de Nederlandse Expeditie voorwaarden
De huidige Nederlandse Expeditie voorwaarden die dateren uit 2004, geven duidelijk de rechten en plichten van expediteur en opdrachtgever weer. Echter hebben ontwikkelingen in de rechtspraak, arbitrale vonnissen en wetgeving ertoe geleid dat deze moest worden herzien. De vernieuwde Nederlandse Expeditie voorwaarden zijn flink gemoderniseerd en verduidelijkt. De grootste wijzigingen zijn in de volgende artikelen aangebracht:
Artikel 5: Douane
Artikel 7: Verzekering
Artikel 18: Beëindiging van de overeenkomst
Artikel 23: Arbitrage

Daarnaast is de aansprakelijkheidslimitiet van 4.000 SDR gewijzigd naar het algemene maximum van 10.000 SDR. Deze is van toepassing op elke zending bij waardevermindering, fysieke schade of verlies van de lading.

Een volledige toelichting op alle wijzigingen vindt u in de “Quick overview” van de Fenex.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de vernieuwde Nederlandse Expeditie voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.

Download de Nederlandse Expeditievoorwaarden